Όροι συμμετοχής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NOXZEMA

IMG_7403

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2018, η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο"UNIQUE MEDIA E.E."  η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς 7, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.joytv.gr στο facebook. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  www.joytv.gr ή/και στο facebook ή/και στο instagram ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό στο facebook ή/και στο instagram και ακολουθούν τη σελίδα @JoyTv_gr. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα κάνει like, comment και share στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό facebook του joytv.gr (https://www.facebook.com/JoyTv.gr). Προχωρώντας στην ανωτέρω ενέργεια, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπουwww.joytv.gr.

 

 1. Αποκλειόμενα πρόσωπα.Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

 1. Περιγραφή του Διαγωνισμού:Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων κάνει like, comment και share στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό facebook του joytv.gr (https://www.facebook.com/JoyTv.gr). Ενεργώντας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση.
 2. Αντικείμενο Διαγωνισμού:Το δώρο που προκηρύσσεται είναι 5 (ΠΕΝΤΕ) σετ με 3 (ΤΡΙΑ) προϊόντα NOXZEMA.
 3. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό:Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Κυριακή 25/11/2018 έως την Δευτέρα  03/12/2018 ώρα 12:00 μ.μ.
 4. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Από την κλήρωση θ’ αναδειχθούν 5 νικητές.
 5. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού:Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την 04/12/2018 και ώρα 14:00μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κλήρωσης παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από τη διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
 6. Φύση Διαγωνισμού:Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα,  και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του προσώπου – χρήστη του λογαριασμού στο facebook μέσω της οποίας υπεβλήθη η συμμετοχή και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

 

 1. Ειδοποίηση νικητών.Οι νικητές θα ειδοποιηθούν μέσω direct message στον προσωπικό τους λογαριασμό στο facebook, και θα πρέπει να αποστείλουν -έως την 12/12/2018 μέσω Direct Message στο facebook του Joytv.gr- το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με κάποιον από τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής αυτός θα χάσει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, και με αποστολή των στοιχείων εκ μέρους του έως την 15/12/2018. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως ούτε με τον επιλαχόντα, για οποιονδήποτε λόγο, ο επιλαχών θα χάσει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή ή τον επιλαχόντα, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

 

 1. Παραλαβή δώρου. Η παραλαβή του δώρου θα γίνει από τα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Φραγκοκλησιάς 7 στο Μαρούσι. Σε περίπτωση που ο νικητής είναι από την επαρχία και δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει να παραλάβει το δώρο από την Αθήνα, τα έξοδα αποστολής βαραίνουν τον νικητή. Σε περίπτωση που η εταιρεία που θα αναλάβει την αποστολή δεν μπορέσει να παραδώσει το δώρο για οποιονδήποτε λόγο (απουσία του νικητή, λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία κ.τ.λ.) στη διεύθυνση που δηλώθηκε, η επαναποστολή θα γίνει με έξοδα του νικητή. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει καθυστέρηση στην παράδοση του δώρου από την Εταιρεία που θα το διαθέσει.

 

 1. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου.Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών.

 

 1. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή καθώς και των φωτογραφιών του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομα του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

 

 1. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικά διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ­παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός του νικητή, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία.

 

 1. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει απλή διεκπεραιώτρια του παρόντος διαγωνισμού και η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Οι νικητές θα κάνουν χρήση του δώρου με δική τους ευθύνη.
 2. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού:Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι εντός άρθρου που θα αναφέρεται στο διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα www.joytv.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

 

 1. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης.Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.