Ανοίξτε… μία νέα σελίδα στα αγγλικά


Jump into English… the QLS way

Η κόρη μου θα πάει πρώτη δημοτικού αυτό τον Σεπτέμβριο και πέρα από το άγχος της «πρώτης φοράς σχολείο» είχα και ένα επιπλέον άγχος : την εύρεση του κατάλληλου φροντιστηρίου ξένων γλωσσών για εκείνη, έτσι ώστε να καταφέρει να διδαχθεί την αγγλική γλώσσα σαν να είναι η μητρική της. Αυτό που θέλω είναι να μάθει τη γλώσσα ευχάριστα και ουσιαστικά, αλλά και να έχει άνεση στο μέλλον, όταν τής χρειαστεί, να τη χρησιμοποιήσει. Για καλή μου τύχη μία φίλη, που μοιραζόμαστε τα ίδια άγχη και ανησυχίες όσον αφορά την μόρφωση των παιδιών μας, είχε ήδη βρει το φροντιστήριο το οποίο έψαχνα και θεωρώ ιδανικό για να στείλω το παιδί μου. Έτσι, λοιπόν, μου πρότεινε το Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services), το οποίο χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP.

Το βραβευμένο και πρωτοπόρο Δίκτυο Ανεξάρτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS (Quality in Language Services) προσφέρει υπηρεσίες υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στους μαθητές και τους γονείς τους. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, μέλη του QLS, βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και κάνουν τη διαφορά στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Τι είναι η εκπαιδευτική προσέγγιση JUMP;

Η διδακτική προσέγγιση JUMP απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 9 ετών, εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (Phonics) και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum). Έχει στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόσληψη, ανάπτυξη και διατήρηση των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή της αγγλικής γλώσσας.

Στα σχολεία QLS η ευχέρεια χρήσης της αγγλικής γλώσσας παίζει πρωταρχικό ρόλο καθώς πιστεύουν ότι αυτή η ευχέρεια κατακτάται από μικρή ηλικία όταν, οι συνάψεις του εγκεφάλου του μικρού παιδιού είναι εύπλαστες και δεκτικές σε νέα ερεθίσματα και συνεπώς στο νέο «κώδικα» της ξένης γλώσσας.

Τα σχολεία QLS φέρνουν εις πέρας το επιθυμητό αποτέλεσμα μέσα από το σύστημα της φωνημικής διδασκαλίας, καθώς η αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα ελληνικά οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα, η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26, λοιπόν, γράμματα της αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η διδακτική προσέγγιση JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίζουν τους 44 αυτούς ήχους, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με αλφαβητική σειρά.

Το JUMP, όμως, δεν σταματά εκεί. Συνεχίζει με καινοτόμο τρόπο να προσεγγίζει τη γραμματική και τη σύνταξη της γλώσσας διαφορετικά δίνοντας στους μαθητές προβάδισμα στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας από τις μικρές ηλικίες.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί χρήστες της γλώσσας και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν, να χρησιμοποιούν και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα.

 

Η νέα διδακτική ολιστική προσέγγιση JUMP στηρίζεται σε 4 σημαντικούς πυλώνες:

1. Φωνολογική προσέγγιση

Είναι ένα σύστημα διδασκαλίας πρώτης γραφής και ανάγνωσης βασισμένο στην συνθετική φωνημική μέθοδο που εστιάζεται στην συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) ,με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής. Τα παιδιά διδάσκονται να «αποκωδικοποιούν» τόσο τα ξεχωριστά γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου όσο και ομάδες γραμμάτων. Έτσι γίνονται πολύ γρήγορα ικανοί αναγνώστες και ομιλούν σωστά την ξένη γλώσσα.

 

2. Βιωματική Διδασκαλία (Experiential Teaching)

Το παιδί δεν είναι στατικός δέκτης του μαθήματος αλλά συμμετέχει ενεργά μέσα από:

* Κινήσεις

* Παιχνίδια

* Συμμετοχή σε κατασκευές

* Ομαδικές εργασίες

 

3. Ψηφιακή Υποστήριξη (Digital Support)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του QLS υποστηρίζει περαιτέρω τη μάθηση μέσω παιχνιδοποίησης (gamification of learning). Η πρόσβαση γίνεται από υπολογιστή, tablet ή κινητό με έναν απλό κωδικό στο email του γονέα.

 

4. Εκπαιδευμένοι Καθηγητές & Υλικό διδασκαλίας

Στο QLS, οι καθηγητές μας είναι άρτια καταρτισμένοι, φίλοι και συνοδοιπόροι, με πλήρη γνώση της διδακτικής προσέγγισης JUMP.

Το υλικό της διδασκαλίας αποτελείται από απτά και χρήσιμα διδακτικά μέσα, όπως:

* Κάρτες ανάγνωσης

* Κούκλες (puppets)

* Φύλλα εργασιών (worksheets)

* Πολλές κατασκευές

* Βιβλία βασισμένα στη φωνολογική προσέγγιση

 

Τι έμαθα από τις επιστημονικές μελέτες για τη προσέγγιση JUMP;

Για να είμαι σίγουρη αναζήτησα πληροφορίες για αυτή την καινοτόμο προσέγγιση διδασκαλίας και ανακάλυψα πως έχουν διεξαχθεί πολλές επιστημονικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, οι οποίες καταλήγουν όλες στο ίδιο συμπέρασμα: Η φωνημική προσέγγιση στην ανάγνωση και γραφή ενισχύει την αναγνωστική ικανότητα του μαθητή με αποτέλεσμα την ταχύτερη εμπέδωση και αποκωδικοποίηση της αγγλικής γλώσσας.

1. «Τα αποτελέσματα δείχνουν έντονη, συγκεκριμένα και σημαντική θετική βελτίωση στην αναγνωστική ικανότητα με τη φωνημική προσέγγιση στην ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου».

Πηγή: British Journal of Educational Psychology 1999

2. «Αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι μια φωνημική πρώτη προσέγγιση όπου τα παιδιά διδάσκονται από την αρχή τους ότι ήχοι των γραμμάτων μπορούν να αναμειχθούν και να προφέρουν λέξεις, τους δίνει μια εξαιρετική αρχή στην ανάγνωση»

Πηγή: What sort of phonics?

3. «Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διδαχθούν τα παιδιά πως να διαβάζουν.»

Πηγή: Department of Education in UK

 

 

 

Γιατί να επιλέξετε τα σχολεία QLS;

Τα σχολεία QLS πέρα από πρωτοπόρα είναι και βραβευμένα καθώς τον Μάιο του 2017 τo QLS τιμήθηκε με το Χρυσό Βραβείο των Education Business Awards για την Καινοτομία στη Διδασκαλία των Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS με τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία που εφαρμόζει βάσει των Μαθησιακών τύπων των μαθητών του που ανιχνεύει με το τεστ QLP. (QLS Learning Profile). Τον Μάιο του 2018 το QLS τιμήθηκε με το BRONZE βραβείο των Education Leaders Awards που απονεμήθηκε φέτος στην κατηγορία της Καταπολέμησης του Σχολικού Εκφοβισμού στον τομέα της Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης και είχε ως μοναδικό αποδέκτη το QLS. Το Δίκτυό βραβεύτηκε με το συγκεκριμένο Βραβείο (Bronze) για τη διοργάνωση των εκπαιδεύσεων των μαθητών του διά μέσου του Βρετανικού Κοινωφελούς προγράμματος του Ιδρύματος της Πριγκίπισσας Νταιάνα Anti-Bullying Ambassadors στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό είναι εγκεκριμένο από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας και το QLS έχει ήδη εκπαιδεύσει πλέον των 120 μαθητών ανα την Ελλάδα στα κατά τόπους Κέντρα Ξένων Γλωσσών του.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μέλος του Δικτύου QLS που βρίσκεται κοντά σας, μπείτε στην ιστοσελίδα: www.qls-jump.gr